Tauw Takes Care

Tauw ontzorgt, helpt u op een maatschappelijk verantwoorde wijze te opereren en  doelstellingen te realiseren voor u en uw bedrijf. Als onafhankelijk en internationaal bureau leveren wij advies op maat voor milieu, veiligheid, energie en duurzame bedrijfsvoering. Onze specialisten reiken u hun kennis aan, zodat u kansen duurzaam benut en voldoet aan zowel wettelijke als maatschappelijke verplichtingen.
Gaat het om duurzaamheid tastbaar maken? Non-compliance situaties oplossen en voorkomen? Het uitvoeren van HSE due diligence onderzoek in het kader van transacties? Locatie-ontwikkeling of bodem- en grondwaterverontreiniging onderzoeken en aanpakken? Tauw Takes Care!